Author Topic: “Блаженны нищие духом”  (Read 2963 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Centum Satәm

 • Posts: 4571
 • Gender: Male
 Таки Христос произнес Нагорную проповедь на арамейском?
ἔχουσιν οἱ βίοι τῶν ἀνθρώπων ἡδονὰς καὶ λύπας· ὅπου ὑπερβάλλουσιν αἱ ἡδοναὶ τὰς λύπας͵ τοῦτον τὸν βίον ἡδίω κεκρίκαμεν
θνητῶν μηδεὶς μηδένα ὄλβιον κρίνῃ͵ πρὶν αὐτὸν εὖ τελευτήσαντα ἲδῃ
ΔΕΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΤΥΝΕΙ
Neve aliquid nostri post mortem posse relinqui...
Mors sola fatetur quantula sint hominum corpuscula

Offline Neeraj

 • Posts: 4454
 • Gender: Male
 • Neeraj
Таки Христос произнес Нагорную проповедь на арамейском?
Скорее всего да.. Но стенограмма не сохранилась 🙂
В сирийской Пешитте - meskine b-rux...

Online mnashe

 • Administrator
 • *
 • Posts: 42146
 • Gender: Male
  • Библиотека
То есть близко к русскому "простой человек"?
Нет, не близко.

Так это же אֶבְיוֹנִים
Где?
שָׁלוֹם עֲלֵיכֶם!

Offline Centum Satәm

 • Posts: 4571
 • Gender: Male
Для меня "нищие духом" звучит однозначно негативно. Первая ассоциация - какое-то быдло, смотрящее сериалы про ментов под пивасик с пельмешками и слушающее Мишу Круга.
Таковой, mutatis mutandis, по-видимому была аудитория Иисуса.
С чего это их царствие небесное, непонятно. :what:
ἔχουσιν οἱ βίοι τῶν ἀνθρώπων ἡδονὰς καὶ λύπας· ὅπου ὑπερβάλλουσιν αἱ ἡδοναὶ τὰς λύπας͵ τοῦτον τὸν βίον ἡδίω κεκρίκαμεν
θνητῶν μηδεὶς μηδένα ὄλβιον κρίνῃ͵ πρὶν αὐτὸν εὖ τελευτήσαντα ἲδῃ
ΔΕΙΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΑΝΤΑ ΚΡΑΤΥΝΕΙ
Neve aliquid nostri post mortem posse relinqui...
Mors sola fatetur quantula sint hominum corpuscula

Offline Мечтатель

 • Posts: 16385
 • Gender: Male
Я так понимаю: "нищие духом" - смиренные, лишённые гордыни.

Offline Neeraj

 • Posts: 4454
 • Gender: Male
 • Neeraj
Для меня "нищие духом" звучит однозначно негативно. Первая ассоциация - какое-то быдло, смотрящее сериалы про ментов под пивасик с пельмешками и слушающее Мишу Круга.
Таковой, mutatis mutandis, по-видимому была аудитория Иисуса.
С чего это их царствие небесное, непонятно. :what:
«Блаженны нищие! (Лк.6:20, ex fontibus); горе вам, богатые! (Лк.6:24)», .... восклицал Иисус, и это не было нововведением. Пророки древности устанавливали тесное соотношение, с одной стороны, между словами бедный, кроткий, смиренный, а с другой, между словами богатый, нечестивый, жестокий. Действительно, Яхве «внемлет нищим и не пренебрегает узников Своих» (Пс.68:34). «Из праха подъемлет Он бедного, из брения возвышает нищего» (1 Цар.2:8). «Он спасает бедного от меча [...] и от руки сильного» (Иов.5:15). Иегова восстанет «ради страдания нищих и воздыхания бедных» (Пс.11:6). В конце концов было установлено, что «благотворящий бедному дает взаймы Господу; и Он воздаст ему за благодеяние его» (Прит.19:17).
При Селевкидах почти вся аристократия подверглась эллинизации, то есть, согласно еврейским повериям, предала Яхве. Приобщение к светской жизни, к роскоши, к благосостоянию стало приравниваться к апостасии. «Горе тем, которые строят свои дома грехом, ибо они будут искоренены до основания и падут от меча; и приобретающие золото и серебро внезапно погибнут на суде. Горе вам, богатые, ибо вы положились на ваше богатство, и вы лишитесь своего богатства, ибо вы не думали о Всевышнем во дни своего богатства. Вы творили хулу и неправду и приготовили себя ко дню кровопролития, и ко дню мрака, и ко дню великого суда», — восклицает автор Книги Еноха (Liber Enoch.94:7-9, по пометам Dillmann’а).
Слово бедный сделалось синонимом слова благочестивый. Именно этим названием любили именовать себя христиане первых общин (Иак.2:5)[1]. Собрание Logia Kyriaka было составлено или дополнено в среде эбионитов (אֶבְיוֹנִים — нищие) Батанеи (Epiph.Haer.XXX.3,18).
Проповедь Иисуса была направлена прежде всего к социальным низам, к народу (Мф.9:36; Мк.6:34). Подобно ессеям, Он призывал к тому, чтобы люди оставляли дома и семьи, то есть отрешались от мирских сует (Мф.19:28-29; Мк.10:29-30; Лк.18:29-30). Он говорил, что есть последние, то есть бедные, отверженные, страждущие, «которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними» (Лк.13:30). Иисус утверждал, что богатому очень трудно попасть в Царство Небесное (Мф.19:21; Мк.10:21; Лк.18:22), что они уже получили свое утешение (Лк.6:24), что единственным спасением для них может быть лишь отказ от богатства и пожертвование его бедным (Мф.19:21; Мк.10:21; Лк.18:22).
Сама же община, которую возглавлял Иисус, жила по коммунистическому принципу. Она существовала за счет подаяний, а также за счет взносов, которые передавали общине новые ее члены...

Online Iskandar

 • Posts: 31255
Offtop
Сама же община, которую возглавлял Иисус, жила по коммунистическому принципу. Она существовала за счет подаяний, а также за счет взносов, которые передавали общине новые ее члены...
Не с этим ли борются нынче православные сектоборцы?  :)
Явили ми ся есть є҃ богъ, глаголюще: сице повѣдаи людемь, яко на пять лѣт͛ Днѣпру потещи вьспять, а землямь переступати на ина мѣста, яко стати грѣчкои земли на рускои земли, а рускои на грѣчкои и прочимъ землямъ измѣнитися

Offline Гетманский

 • Posts: 248
 • Gender: Male
« Reply #32on: November 13, 2016, 02:23 »
В Библии есть фраза:

В оригинале фраза звучит так же непонятно, как и во всех переводах.
Истолкований много, разных.

Вот, например, от замечательного библеиста и знатока древних языков:

http://tapirr.livejournal.com/1877908.html

Вкратце:
1. Изначально просто "нищие", как верно заметил  Iskandar. Потом появляется уточнение, потому что это не просто нищие (ака бомжи), а нищие "особенным образом", духом , т.е. чувствующие недостаток в своей жизни Бога, посему  жаждущие и стремящиеся к Нему: "Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!"
2. Через параллели с псалмами предполагается толковать это как "смиренные сердцем".
Что в свою очередь толкуется как "готовые к духовному плодоношению, к тому, чтобы трудиться вместе со Христом."

Первый пункт меня вполне устраивает. Во втором пункте мне видится некоторая натяжка.


Вообще, сам  Чистяков говорил, что если бы можно было сказать яснее, Христос и сказал бы. Если в тексте  что-то неясное, значит тут тайна, новый термин со сложным многоплановым толкованием.
интересно.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: