Author Topic: Урок №14  (Read 2030 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 10761
« on: May 13, 2012, 19:25 »
Pa ham yr wyt ti yn drist? Yr wyf yn sâl.
Pa bryd y mae'r bws yn myned i Gaerdydd? Am saith o'r gloch.
Pa le y mae dy frawd yn byw ac yn gweithio?
I ba le y mae ef yn cerdded bob dydd?
Pa bryd y mae Dafydd yn codi yn y bore?
O ba le eich tad yn dyfod ôl bob noswaith?
Pa bryd y mae ef yn cael cinio? Am ddau o'r gloch.
Sut yr ydych chwi yn teimlo heddiw? Yr wyf yn dda iawn, diolch.

Перевод:


Словарь

pa ham – почему?
sâl – больной
pa bryd – когда?
bws (m.) – автобус
Caerdydd – Кардифф
saith – семь
am saith o'r gloch – в семь часов
pa le – где?
ac – и (перед гласными)
i ba le – куда?
cerdded – ходить
bob dydd – каждый день
codi – вставать
yn y bore – утром
o ba le – откуда?
dyfod ôl – возвращаться
bob noswaith – каждый вечер
cael cinio – обедать
dau – два
am ddau o'r gloch – в два часа
sut – как?
teimlo – чувстовавать (себя)
diolch – спасибо

Комментарий

Если мы задаем вопрос с использованием вопросительных местоимений (pa bryd, pa le, pa ham, sut), то в третьем лице mae не будет меняться на yw (ydyw). Например:

Pa le y mae ein tad yn awr? Где сейчас наш отец?
Pa bryd y mae eich brawd yn myned i'r dref? Когда ваш брат идет в город?
Sut y mae hi heddiw? Как она сегодня?

Pa означает "какой, который". Pa le – дословно "какое место" (lle – место). Pa bryd – "какое время" (pryd – время). I ba le – "в какое место", o ba le – "из какого места" (предлоги i и o вызывают у последующего слова ленницию).

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Pa bryd y mae dy fam yn myned i'r eglwys? Am saith o'r gloch.
Sut y mae dy chwaer? Y mae hi yn sâl.
Pa bryd y mae dy frawd yn codi yn y bore?
Pa ham yr wyt ti yn llawen?
O ba le y mae ef wedi dyfod ôl? 

Упражнение 2

Задайте вопросы к следующим предложениям и переведите:

Y mae'r bachgen yn myned i'r ysgol. (I ba le?)
Y mae ei brawd yn cael cinio am ddau o'r gloch. (Pa bryd?)
Y mae'r ci yn eistedd wrth y tân. (Pa le?)
Y mae fy nhad yn dda iawn. (Sut?)
Y mae ei mab wedi dyfod o Gaerdydd (O ba le?)

Ответы:

Аки нинч вэлэм, эллэнэм ван

Tomu jesť blizki deň Hospoda dla všech narodóv. Jako ty robił si, tako i z tboj zrobą; płata tvoja pojde na głóvu tvoju.

Offline IarannT

 • Posts: 700
« Reply #1on: May 27, 2012, 21:35 »
Здравствуйте!
Скажите пож-ста

I ba le y mae ef yn cerdded bob dydd

в этом предложении смущает bob dydd а время y mae ef yn cerdded используется как обычно "он есть идущий". Форма bod такая же что я сейчас делаю или каждый день?

yr wyf yn darllen y llyfr я читаю книгу
то я почитываю книги каждый день Yr wyf yn darllen y llyfrau bob dydd.


Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 10761
« Reply #2on: May 28, 2012, 00:29 »
в этом предложении смущает bob dydd а время y mae ef yn cerdded используется как обычно "он есть идущий". Форма bod такая же что я сейчас делаю или каждый день?

Эта конструкция (bod в настоящем времени + причастие) не означает, что действие происходит в конкретный момент. Например Yr wyf yn gweithio mewn banc. Я работаю в банке (то есть не подразумевается, что говорящий именно сейчас сидит и работает).
К русскому "я почитываю" ближе конструкция bod в будущем времени + причастие (byddaf yn darllen).
Аки нинч вэлэм, эллэнэм ван

Tomu jesť blizki deň Hospoda dla všech narodóv. Jako ty robił si, tako i z tboj zrobą; płata tvoja pojde na głóvu tvoju.

Offline Rōmānus

 • Posts: 17041
« Reply #3on: May 28, 2012, 00:35 »
pa ham – почему?
Мне только кажется, или это сочетание давно уже как стянулось в pam?
Надежда - мать дураков (с) Литовская пословица

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 10761
« Reply #4on: May 28, 2012, 00:39 »
pa ham – почему?
Мне только кажется, или это сочетание давно уже как стянулось в pam?

Да. Причем уже в учебниках литературного языка даются обе формы: pa ham и pam.  А Pa le стянулось в ble.
Аки нинч вэлэм, эллэнэм ван

Tomu jesť blizki deň Hospoda dla všech narodóv. Jako ty robił si, tako i z tboj zrobą; płata tvoja pojde na głóvu tvoju.

Offline Alafiel

 • Posts: 52
« Reply #5on: July 10, 2012, 18:24 »
Здравствуйте! Присоединяюсь к беседе. А остальные вопросительные слова не подверглись аналогичным изменениям? И как к конструкции вроде бы вообще без времени может быть близким будущее время (это я все о том же примере)?

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 10761
« Reply #6on: July 10, 2012, 18:33 »
А остальные вопросительные слова не подверглись аналогичным изменениям?

Pa bryd стянулось в pryd. Вместо i ba le используется i ble или просто ble. O ba le -> o ble.

И как к конструкции вроде бы вообще без времени может быть близким будущее время (это я все о том же примере)?

Не вполне уловил суть вопроса. Что значит "конструкция без времени"?
Аки нинч вэлэм, эллэнэм ван

Tomu jesť blizki deň Hospoda dla všech narodóv. Jako ty robił si, tako i z tboj zrobą; płata tvoja pojde na głóvu tvoju.

Offline Alafiel

 • Posts: 52
« Reply #7on: July 10, 2012, 18:35 »
Я имею в виду, что мне сложно отнести действие в данном примере четко к какому-то времени, поэтому так и выразилась.

Offline Damaskin

 • Moderator
 • *
 • Posts: 10761
« Reply #8on: July 10, 2012, 18:44 »
Во всех предложениях урока используется настоящее время (как в валлийских фразах, так и в русских).
Аки нинч вэлэм, эллэнэм ван

Tomu jesť blizki deň Hospoda dla všech narodóv. Jako ty robił si, tako i z tboj zrobą; płata tvoja pojde na głóvu tvoju.

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: