Author Topic: Урок №4  (Read 3068 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Damaskin

  • Moderator
  • *
  • Posts: 11951
« on: April 29, 2012, 22:41 »
Yr wyf yn canu. Y mae'r athro yn darllen llyfr yn yr ystafell. Y mae'r ci yn gorwedd dan y bwrdd. Y mae'r ffarmwr yn gweithio yn y cae. Yr ydym ni yn yfed te yn y gegin. Y mae'r gath yn chwarae wrth y tân. Y mae'r eneth yn bwyta'r afal. Y mae'r bachgen yn cysgu. Y mae'r plant yn nofio yn yr afon.

Перевод:


Словарь

canu – петь
athro (m.) – учитель
darllen – читать
llyfr (m.) – книга
gorwedd – лежать
dan – под
ffarmwr (m.) – фермер
gweithio – работать
yfed – пить
te (m.) – чай
cegin (f.) – кухня
cath (f.) – кошка
chwarae – играть
wrth – возле, около
tân (m.) – огонь
geneth (f.) – девочка
bwyta – есть
afal (m.) – яблоко
cysgu – спать
plant (pl.) – дети
nofio – плавать
afon (f.) – река

Комментарий

Отглагольное существительное. В валлийском языке не существует инфинитива. Его роль в значительной степени выполняют так называемые отглагольные существительные, например canu "пение", darllen "читание", gweithio "работание". Для удобства мы будем переводить валлийские отглагольные существительные русскими инфинитивами: canu "петь", darllen "читать", gweithio "работать".

Причастие настоящего времени. Причастие настоящего времени образуется от отглагольного существительного с помощью частицы yn. Например:

canu "петь" – yn canu "поющий"
darllen "читать" – yn darllen "читающий"
gweithio "работать" – yn gweithio "работающий".

Настоящее время. Настоящее время в валлийском образуется с помощью глагола bod "быть" в настоящем времени и причастия настоящего времени. Например:

Yr wyf fi yn canu. Я пою (досл. Есть я поющий).
Yr ydym ni yn darllen. Мы читаем (досл. Есть мы читающие).
Y mae ef yn gweithio. Он работает (досл. Есть он работающий).

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y mae'r ci a'r gath yn gorwedd dan y bwrdd.
Y mae'r eneth yn darllen llyfr yn yr ysgol.
Yr wyf fi yn yfed te yn awr.
Yr ydych chwi yn canu wrth y tân. 
Y mae'r plant yn chwarae yn y cae.
Yr ydym ni yn gweithio yn y tŷ.
Y maent hwy yn cysgu.

Упражнение 2

Заполните пропуски:

Y mae'r bachgen yn ........ llyfr .......
Мальчик читает книгу дома.
 
Y mae'r ....... yn ...... ...... yn yr ........
Учитель пьет чай в комнате.
 
Yr ..... fi yn ...... yn yr ........
Я плаваю в реке.

Y mae'r ....... yn ........ yn .... ysgol.
Дети поют в школе.

Y ...... ef yn .......'r afal ... y .......
Он ест яблоко на кухне.

Y mae'r ....... yn .......... heddiw.
Фермер сегодня работает.

Ответы:

La memoria no acuña su moneda

« Reply #1on: March 4, 2015, 17:55 »

Упражнение 1

Переведите с валлийского:

Y mae'r ci a'r gath yn gorwedd dan y bwrdd.
Y mae'r eneth yn darllen llyfr yn yr ysgol.
Yr wyf fi yn yfed te yn awr.
Yr ydych chwi yn canu wrth y tân. 
Y mae'r plant yn chwarae yn y cae.
Yr ydym ni yn gweithio yn y tŷ.
Y maent hwy yn cysgu.
Собака и кошка лежат под столом.
Девочка читает книгу в школе.
Я сейчас пью чай.
Вы поете у огня.
Дети играют в поле.
Мы работаем в доме.

« Reply #2on: March 4, 2015, 17:57 »
Упражнение 2

Заполните пропуски:

Y mae'r bachgen yn ........ llyfr .......
Мальчик читает книгу дома.
 
Y mae'r ....... yn ...... ...... yn yr ........
Учитель пьет чай в комнате.
 
Yr ..... fi yn ...... yn yr ........
Я плаваю в реке.

Y mae'r ....... yn ........ yn .... ysgol.
Дети поют в школе.

Y ...... ef yn .......'r afal ... y .......
Он ест яблоко на кухне.

Y mae'r ....... yn .......... heddiw.
Фермер сегодня работает.

Y mae'r bachgen yn darllen llyfr gartref.
Y mae'r athro yn yfed te yn yr ystafell.
Yr wyf fi yn nofio yn yr afon.
Y mae'r plant yn canu yn yr ysgol. 
Y mae ef yn bwyta'r afal yn y gegin.
Y mae'r ffarmwr yn gweithio heddiw.

Offline watchmaker

  • Posts: 1843
  • Gender: Male
« Reply #3on: March 11, 2015, 14:24 »
Quote
canu – петь
Не имеет случайно отношения к романскому cantare?

Offline O

  • Posts: 3620
  • Gender: Male
« Reply #4on: March 11, 2015, 15:52 »
Quote
canu – петь
Не имеет случайно отношения к романскому cantare?
А точнее, к латинскому cano cecini cantum canere, из которого уже суффиксом интенсивности -t- образовалось canto cantavi cantatum cantare.
Λόγων μὲν ποταμός, νοῦ δ’ οὐδὲ σταλαγμός.
Nōlō esse laudātor, nē videar adūlātor.
Коллектив жильцов этого дома борется за присвоение ему звания «Образцового Дома Толерантности».

Offline watchmaker

  • Posts: 1843
  • Gender: Male
« Reply #5on: March 11, 2015, 16:38 »
Уже нашел. Кстати (не ожидал), от этого же корня немецкое Hahn...

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: