Author Topic: Белорусский язык. Урок №1  (Read 54251 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Joris

 • Posts: 14659
 • ở Sao Hỏa
  • Грамматика языка суахили
« on: August 20, 2011, 02:16 »
Примечание к урокам: в этих будет использована официальная белорусская орфография. На первых порах ударение будет обозначаться во всех словах, кроме односложных. Если ударение падает на букву ё, то оно не будет обозначаться. В некоторых тяжелых случаях будет использоваться транскрипция на основе кириллицы, заключенная в косые черты (ударение в транскрипции не будет ставиться, так как ударная гласная уже будет выделена), например: адрэ&#769жце /адрэс'ц'э/ "отрежте".

Белару&#769скі алфаві&#769т, лі&#769тары і гу&#769кі
(Белорусский алфавит, буквы и звуки)
Белорусский алфавит основан на древнем славянском алфавите - кіры&#769ліцы (кириллице). Надо сказать, что кириллица не единственный алфавит, которым пользовался белорусский язык в своей истории. Было время, когда белорусские татары писали белорусские тексты арабским письмом (китабы, XVI век). Наряду с кириллицей в белорусском языке широко применялся латинский алфавит - лаці&#769ніца (латиница). Латиницей пользовались в периодике и книжных изданиях:
...Pryjšła viasna cudoŭnaja
i kraski pryniasła
Pachučyja, čaroŭnyja...
Viasna, viasna pryjšła!
J. Žurba
...Прыйшла вясна цудоўная
і краскі прынясла
Пахучыя, чароўныя...
Вясна, вясна прыйшла!
              Я. Журба
Белорусский алфавит (кирилица):
Аа Бб Вв Гг Дд (Дж) (Дз) Ее Ёё Жж Зз Іі Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Ўў Фф Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ Юю Яя
В отличие от русского алфавита, в нем имеются буквы Ўў, Іі, но нет букв Щщ, Ии и твердого знака Ъъ.
yóó' aninááh

Offline Demetrius

 • Posts: 12662
 • Бес джинн фея колдунчик
Пiшу сваi каментарыi тут. Калi будзе фiнальная версiя ўрокаў, можна будзе iх выдалiць цi перанесцi. I ўвогуле, для фiнальнай версii ёсць ЛiнгваВiкi.

Што гэта за здзек з жырнымi лiтарамi? Няўжо цяжка напiсаць ́ пасля нацiскной?

Quote
Белорусския алфавит
Опечатка.

Quote
древнем славянском алфавите — кiрылiцы
:fp:
«Честного не жди слова, // Я тебя предам снова»

Offline Joris

 • Posts: 14659
 • ở Sao Hỏa
  • Грамматика языка суахили
Пiшу сваi каментарыi тут. Калi будзе фiнальная версiя ўрокаў, можна будзе iх выдалiць цi перанесцi. I ўвогуле, для фiнальнай версii ёсць ЛiнгваВiкi.
Гэта чарнавікі. Значыць можна правіць.
Што гэта за здзек з жырнымi лiтарамi? Няўжо цяжка напiсаць ́ пасля нацiскной?
Зараз паспрабую. Не ведаў.
Quote
Белорусския алфавит
Опечатка.
выправіў :)
Quote
древнем славянском алфавите — кiрылiцы
:fp:
я проста перапісаў як у падручніку
yóó' aninááh

Мягкий знак Ь самостоятельного звука не обозначает.
Звуки /э/, /ы/ характерны для белорусского языка, причем как в исконно белорусских словах: скарачэ&#769нне /скарачэн'н'э/, кішэ&#769ня /к'ішэн'а/, вы&#769раз /вырас/, выя&#769ва /выйава/, так и в заимствованиях: цэ&#769гла /цэgла/*, сэнс /сэнс/, тэ&#769рмін /тэрм'ін/, ды&#769зель /дыз'эл'/, ты&#769тул /тытул/.
*знак /g/ в транскрипции обозначает взрывной звук g, а знак /г/ - фрикативный.
Буква Ў представляет собой одну из отличительных особенностей белорусского языка. По звучанию звук /ў/ близок к гласному звуку /у/ и к английскому /w/.

Если после согласной стоят буквы а, о, у, э, ы, то согласная произносится твердо: гадава&#769ць /гадавац'/ "растить", мро&#769я /мройа/ "греза", бэз /бэс/ "сирень", буды&#769нак /будынак/ "здание", вы&#769йсце /выйс'ц'э/, во&#769зера /воз'эра/, абру&#769с /абрус/ "скатерть", крэ&#769сла /крэсла/, тынк /тынк/ "штукатурка" - цвёрдыя зы&#769чныя (твердые согласные).

Если после согласной стоят буквы я, е, ё, ю, і, ь, то согласная произносится мягко: лі&#769тара /л'ітара/ "буква", ля&#769лька /л'ал'ка/ "кукла", цяпе&#769р /ц'ап'эр/ "сейчас, теперь", люстэ&#769рка /л'устэрка/ "зеркало", лётаць /л'отац'/, лён /л'он/, чмель /чм'ел'/* "шмель", цвік /ц'в'ік/ "гвоздь", дзя&#769куй /д'з'якуй/ "спасибо", лю&#769дзі /л'уд'з'і/, дзень /д'з'эн'/, пісьмо&#769 /піс'мо/ - мя&#769ккія зы&#769чныя (мягкие согласные).
*обратите внимание на твердую /ч/
yóó' aninááh

Offline Demetrius

 • Posts: 12662
 • Бес джинн фея колдунчик
Няўжо цяжка напiсаць ́ пасля нацiскной?
Зараз паспрабую. Не ведаў.
[/quote]
Могуць ўзнiкнуць праблемы з i, прынамсi ў некаторых шрыфтах. Можна для нацiскной í пiсаць í

Quote
у падручніке
У падручнiку. Даруйце, што выпраўляю абдрукi, але калi ўжо плануецца вучэбная тэма, дык няхай навучэнцы не набiраюцца памылак. Мае таксама выпраўляйце.
«Честного не жди слова, // Я тебя предам снова»

Offline Joris

 • Posts: 14659
 • ở Sao Hỏa
  • Грамматика языка суахили
Quote
у падручніке
У падручнiку. Даруйце, што выпраўляю абдрукi, але калi ўжо плануецца вучэбная тэма, дык няхай навучэнцы не набiраюцца памылак. Мае таксама выпраўляйце.
Дык гэта ж добра. Аднаму было бы цяжка выпаўляць усё :) Дзякуй вам
yóó' aninááh

А вось у меня да вас, будзе просьба дапамагчы мне з апісаннем суседняй мяккасці, бо падручнік напісаны на тарашкевіцы і там гэта не актуальна.
yóó' aninááh

Просьба да мадэратараў: не маглі бы вы змяніць назву тэмы на "Белорусский язык. Вводный урок"?
yóó' aninááh

Offline Demetrius

 • Posts: 12662
 • Бес джинн фея колдунчик
А вось у меня да вас, будзе просьба дапамагчы мне з апісаннем суседняй мяккасці, бо падручнік напісаны на тарашкевіцы і там гэта не актуальна.
Гм. Лепей не зараз. Вы ведаеце, я лепей прыеду ў Мiнск у вераснi i пашукаю нейкае аўтарытэтнае апiсанне. Бо я быццам бы ведаю, дзе яна патрэбная, але баюся памылiцца.
«Честного не жди слова, // Я тебя предам снова»

Offline Joris

 • Posts: 14659
 • ở Sao Hỏa
  • Грамматика языка суахили
Гм. Лепей не зараз. Вы ведаеце, я лепей прыеду ў Мiнск у вераснi i пашукаю нейкае аўтарытэтнае апiсанне.
акей :)
Бо я быццам бы ведаю, дзе яна патрэбная, але баюся памылiцца.
Вось і я таксама
yóó' aninááh

Offline dagege

 • Posts: 8669
 • Gender: Male
Juuuuuuuurgen, вы будете продолжать начатое?
Натурал, гей, лесбиянка, бисексуал, трансгендер? Кака разница? Главное не быть по жизни пидарасом.
***
Я слишком хорошо повидал мир. Я плохой раб. (к/ф Облачный Атлас)
***
Я бисексуал-гомофоб, еврей-антисемит, либерал-фашист. Приятно познакомиться.
***
Всех праведников ловят на шлюхах. А шлюх ловят на том, что потом они занимаются морализаторством.

Offline Joris

 • Posts: 14659
 • ở Sao Hỏa
  • Грамматика языка суахили
да, буду
yóó' aninááh

Offline dagege

 • Posts: 8669
 • Gender: Male
goood gooood

за счёт как пишу-так и говорю беларуска мова имеет свою притягательность.
Натурал, гей, лесбиянка, бисексуал, трансгендер? Кака разница? Главное не быть по жизни пидарасом.
***
Я слишком хорошо повидал мир. Я плохой раб. (к/ф Облачный Атлас)
***
Я бисексуал-гомофоб, еврей-антисемит, либерал-фашист. Приятно познакомиться.
***
Всех праведников ловят на шлюхах. А шлюх ловят на том, что потом они занимаются морализаторством.

Offline Joris

 • Posts: 14659
 • ở Sao Hỏa
  • Грамматика языка суахили
за счёт как пишу-так и говорю беларуска мова имеет свою притягательность.
это не совсем так
смяешся /с'м'айэс'с'а/
yóó' aninááh

Offline Искандер

 • Posts: 19856
 • Gender: Male
 • звезду, кому звезду!
смяешся /с'м'айэс'с'а/
не во всех диалектах.
"Niech żyją POLACY!! Ponieważ polacy są rasej nadczłowieków. Od nich jest przyszłość planety. Oni przeżyją nawet wojną atomowę, dlatego, że polacy są wieczni, bo chtoniczni. I dadzą potomstwo, które też będzie polakami i polkami. Niech żyjemy, hura!.." (c) Awwal12

Offline O

 • Posts: 3678
 • Gender: Male
Если ударение падает на букву ё, то оно не будет обозначаться.
А если на о? Обычно тоже не обозначается.
Λόγων μὲν ποταμός, νοῦ δ’ οὐδὲ σταλαγμός.
Nōlō esse laudātor, nē videar adūlātor.
Коллектив жильцов этого дома борется за присвоение ему звания «Образцового Дома Толерантности».

Offline Joris

 • Posts: 14659
 • ở Sao Hỏa
  • Грамматика языка суахили
не во всех диалектах.
литературная норма
yóó' aninááh

А если на о? Обычно тоже не обозначается.
не подумал, но с другой стороны русскоязычному читателю привычна ударность ё, а вот на том, что "о" всегда ударно нужно акцентировать внимание
yóó' aninááh

Offline arseniiv

 • Posts: 14956
  • ::
А что, может, я белорусский поучу! Было бы лепо даже, вдруг голова осилит!

В белорусском нет редукции ведь?

Offline Joris

 • Posts: 14659
 • ở Sao Hỏa
  • Грамматика языка суахили
"сусе́дняя мя́ккасць"
Соседняя мягкость является очень важным явлением в белорусском языке. Важно сразу обратить на нее внимание, так как она не отображается на письме в большинстве случаев.
Это явление заключается в том, что звуки /с/ и /з/ становятся мягкими перед любым мягким звуком, кроме заднеязычных /г'/~/g'/, /к'/ и /х'/, например: свет /с'в'эт/, снег /с'н'эх/, сме́шны /с'м'эшны/, беззяме́льны /б'эз'з'ам'эл'ны/, з вёскі /з'в'оск'і/
* обратите внимание на последнее сочетание -скі, где соседняя мягкость не наблюдается, так как свистящий /с/ находится перед заднеязычным звуком. Еще пример: мазгí /мазg'і/.
Так же при соседней мягкости согласные /д/ и /т/ перед звуком /в'/ переходят в свои мягкие варианты /д'з'/ и /ц'/: дзве /д'з'в'э/, цвік /ц'в'ік/ "гвоздь"
Примечание: обозначение соседней мягкости на письме является характерным признаком тарашкевицы: сьвет, сьнег, сьмешны, безьзямельны, зь вёскі, дзьве, цьвік
yóó' aninááh

В белорусском нет редукции ведь?
гласных? нет
yóó' aninááh

Звуки ж, ш, дж, ч и р никогда не бывают мягкими, поэтому они называются зацвярдзе́лымі (затвердевшими). После букв, передающих эти звуки, никогда не пишутся буквы я, ё, ю, е, і и ь: рабíна, ча́ста, е́зджу /йэжджу/, шыро́кі, жыво́т.

В белорусском языке нет звука /щ/, вместо него употребляется сочетание звуков /шч/ (напоминаю, что /ч/ в белорусском всегда твердый): пло́шча "площадь", По́льшча.

Звуки /д/ и /т/ в белорусском языке не бывают мягкими. Вместо них употребляются мягкие варианты /д'з'/ и /ц'/ - это являение называется дзе́канне и це́канне: дзя́дзька /д'з'ац'ка/, у го́радзе, у са́дзе, цяпліня́, плацíць
yóó' aninááh

Белорусский звук /г/ является фрикативным и при оглушении даёт /х/ (таким образом в белорусском языке звуки г//х образуют пару по глухости звонкости, в отличие от литературного русского языка, где парными являются г//к): го́рад /горад/, Але́г /ал'эх/ "Олег".
Взрывной звук /g/ употребляется нечасто: га́нак /gанак/, гу́зік /gуз'ік/, гвалт /gвалт/, шва́гра /шваgра/, газэ́та /gазэта/ и главным образом представлен в сочетании зг: мазгí /мазg'і/.
Примечание: никогда в жизни не слышал в белорусском языке взрывной звук /g/, разве что иногда в сочетании зг.

Апо́страф (апостроф) - надстрочный знак, который указывает на раздельное произношение согласного и следующего за ним гласного. Его функция аналогична функции твёрдого знака в русском языке: ад'е́зд /адйэст/, аб'я́ва /абйава/ "объявление". После ў перед гласными я, ё, ю, е и i апостроф не ставится: здаро́ўе /здароўйэ/, шча́ўе /шчаўйэ/, салаўí /салаўйі/
yóó' aninááh

Асаблíвасці белару́скага літарату́рнага вымаўле́ння
(Особенности белорусского литературного произношения)
1. Вымаўле́нне гало́сных (произношение гласных)
Все гласные звуки произносятся внятно и четко.

2. Поўнагало́ссе (полногласие)
Белорусский язык избегает сочетаний одинаковых, рядом стоящих согласных звуков: часто за согласным следует гласный, а за гласным - согласный. Сравните белорусские и русские слова: нагаро́да - награда, по́лымя - пламя, во́раг - враг, віхо́р - вихрь, лíтар - литр, бабёр - бобр.

3. На́ціск (ударение)
Ударение в белорусском языке силовое (или динамическое), поскольку при произношении ударных слогов органы речи находятся  в более напряженном состоянии, чем при произношении безударных. Так же в белорусском можно услышать и колличественное (квантитативное ударение), например: ты чуў? /ты чу:ў/ (не забываем про твердую ч), поэтому белорусское ударение еще называется колличественно-силовым.
Ударение в белорусском слове разноместное и подвижное. Оно может падать на любой слог: до́бры, высо́кі, малады́.
Сложные слова могут иметь  два ударения - асно́ўны на́ціск (главное ударение) и дадатко́вы на́ціск (побочное ударение): шасна́ццацігадо́вы, шыро́каэкра́нны, магнíтаэлектры́чны, двана́ццаціпе́рсны, а в некоторых случаях даже иметь три ударения: у́льтракаро́ткахвалёвы.
Ударение может быть единственным средством различения слов:
кавалí - кава́лі кузнецы - ковали (от "ковать")
ка́ра - кара́ наказание - кора
па́ра - пара́ пар - пора (года)
свя́ты - святы́ праздники - святой
туга́ - ту́га печаль - сильно, туго
Следует обратить внимание, что в близких по звучанию словах ударение может не совпадать:
адзіна́ццаць - оди́ннадцать
ве́сці - вести́
хо́раша - хорошо́
ву́сы - усы́
чатырна́ццаць - четы́рнадцать
пры́яцель - прия́тель
малы́ - ма́лый
у ваду́ - в во́ду
дай руку́ - дай ру́ку
звіхну́ў /з'в'іхнуў/ нагу́ - вы́вихнул но́гу
В отличие от русского в белорусском ударение никогда не падает на предлог: за го́рад - за́ город, на гару́ - на́ гору, на нагу́ - на́ ногу, за ру́кі - за́ руки, за по́ўнач - за́ полночь.
yóó' aninááh

4. Áканне і я́канне (аканье и яканье)
Гласные о, э могут быть только под ударением (исключением являются некоторые иностранные слова, например, тэлефо́н). Если при словоизменении происходит смещение ударения, то гласные о, э переходят в а. Это называется аканьем: маро́з - маразы́, мо́рква - марко́ўны, но́гі - нага́. Соответственно, когда безударные е, ё переходят в я - это называется яканьем: сёлы - сяло́, ве́зці - вязу́, лес - лясы́. Эта особенность не распространяется на некоторые иностранные слова: тэлевíзар, экано́міка, сэзо́н, НО! калянда́р.
NB! В белорусском языке в первом слоге перед ударением всегда пишется и произносится а/я
Аканье передается на письме независимо от происхождения слов и от их принадлежности к именам собственным или нарицательным: Аляксе́й, Сярге́й, Яўге́н, сяржа́нт, Гамэ́р, вíдэа, стэ́рэа. Исключение составляют некоторые заимствованные слова: Мэдэ́о, Ся́о, мэтро́, сэзо́н, сэмэ́стар. Запомните произношение и написание слов: ра́дыё, а́ўдыё, тры́ё.
В словах с ударными -ро-, -ло-, -рэ- вместо аканья сохраняется историческое чередование со звуком /ы/: бро́вы - брыво́, гром - гры́мець, хрост - хрысцíць, кроў - крыва́вы.
Заметьте, если в слове встретились буквы о или ё, то они практически всегда будут под ударением. Буквы э и е под ударением  в большинстве случаев.

5. Зацвярдзелыя гукі (отвердевшие звуки)
Всегда твердо произносятся следующие звуки /ж/, /ш/, /дж/, /ч/, /р/: жыво́т, хаджу́, шчо́тка, рабíна, чы́сты, пара́дак, не куру́, не хачу́, чыта́ю.
yóó' aninááh

 

With Quick-Reply you can write a post when viewing a topic without loading a new page. You can still use bulletin board code and smileys as you would in a normal post.

Note: this post will not display until it's been approved by a moderator.
Name: Email:
Verification:
Type the letters shown in the picture
Listen to the letters / Request another image
Type the letters shown in the picture:
√49 Напишите ответ строчными буквами:
«Сто одёжек, все без застёжек» — что это?: